Mî-koet Koet-vu-khin

Chhiùng Wikipedia lòi
Mî-koet Koet-vu-khin.
Hien-ngim Mî-koet Koet-vu-khin sṳ̀n-yèn John Kerry.

Mî-koet Koet-vu-khin (United States Secretary of State) he Mî-koet Chúng-thúng ke nui-kok sṳ̀n-yèn, chú-kón Mî-koet ngoi-kâu sṳ-vu, siông-tông yî ngoi-kâu phu-chhòng, than-he khì thi-vi yeu pí khì-thâ nui-kok phu-chhòng kô, he só-yû nui-kok sṳ̀n-yèn chûng ke sú-sit.