Mâ Yîn-kiú

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Mâ Yîn-kiú.

Mâ Yîn-kiú (1950-ngièn 7-ngie̍t 13-ngit –  ) he Thòi-vân thi sṳ̍p-ngi ngim tsúng-thúng, tshut-sên tshai-yî Hiông-kóng Kiú-liùng ke Kóng-fà yî-yen, he Chûng-koet Koet-mìn-tóng tóng-nui tsan-heu sṳ-thoi ke thoi-péu ngìn-vu̍t. Mâ Yîn-kiú tì Mî-koet Harvard Thai-ho̍k pit-ngia̍p heu, tshiu fán-fì Thòi-vân. Mâ Yîn-kiú tâm-ngim-ko ke tsú-yeu tsṳt-vu kie-yû fap-vu-phu phu-tsóng, Thòi-pet-sṳ Sṳ-tsóng yî-khi̍p Chûng-koet Koet-mìn-tóng tsú-ngim tén-tén. Mâ Yîn-kiú tshai-yî 2008-ngièn Chûng-fà mìn-koet tsúng-thúng sién-kí chûng, yung Chûng-koet Koet-mìn-tóng tsúng-thúng heu-sién-ngìn sṳ̂n-fun tshâm-sién liá-tshṳ Chûng-fà Mìn-koet tsúng-thúng sién-kí.

Tsó-ngièn sên-fa̍t[編寫]

Tsó-khì tsṳn-tshṳ sâng-fun[編寫]

2008-ngièn tsúng-thúng sién-kí[編寫]

Tsúng-thúng sṳ̀-khì[編寫]

Tsṳn-tshṳ tsú-tsông[編寫]

Tsú-yeu tsok-phín[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]