Hòn Koet-yì

Chhiùng Wikipedia lòi
Hòn Koet-yì.

Hòn Koet-yì (韓國瑜, 1957-ngièn 6-ngie̍t 17-ngit –   ), Chûng-fà Mìn-koet chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Chûng-koet Koet-mìn-tóng sit, chhut-se kîm-ha Sîn-pet-sṳ Chûng-fò-khî, hien-ngim Kô-kiùng-sṳ sṳ-chóng. Pit-ngia̍p yî Chûng-fà Mìn-koet Liu̍k-kiûn Kiûn-kôn Ho̍k-káu chôn-siû ho̍k-sâng-pân si-sṳ̍p-khì.