Thòi-nàm-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thòi-nàm-sṳ
Thòi-nàm

Thòi-nàm-sṳ tshai-yî Thòi-vân sî-nàm-phu, rhi-tshu Kâ-nàm phìn-ngièn, he Thòi-vân thi-si thai sàng-sṳ, thai-yok tshit-sṳ̍p-pat van ngìn. Ya-he Thòi-vân ńg-ke sàng-sṳ tsṳ̂-yit, nàm-phu kau-yuk khi̍p vùn-fa tsûng-sîm. Thòi-nàm-sṳ he Hon-ngìn tshai Thòi-vân pún-tó chui-tsó ke thi-khî, Thòi-vân lâu Chûng-koet tûng-nàm yèn-hói kóng-héu vì-thu̍k ke thûng-sông khiéu-ngan.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]