Nàm-thèu-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Taiwan ROC political division map Nantou County.svg
Thòi-vân thi-lî chûng-sîm pî.

Nàm-thèu-yen tshai Thòi-vân chûng-phu, he Thòi-vân vì-yit mò kho-hói ke-yen. Pún-yen kin-nui ngièn-tshu-mìn yû Thai-ngâ-tshu̍k, Pu-nùng-tshu̍k, Tsô-tshu̍k khi̍p Thao-tshu̍k. Nàm-thèu-yen he Thòi-vân chui-kô fûng Ngiu̍k-Sân khi̍p chui-tshòng hò-liù ke ngièn-thèu.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫 | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]