跳至內容

Khîm-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Khîm-chiu-sṳ

Khîm-chiu-sṳ (欽州市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-sî-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 2,027 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 3,440,000-ngìn (2004-ngièn su-kí ).

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]