Khieu-ngiuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
mòi-chhoi khieu-ngiuk

Khieu-ngiuk (扣肉) he yit-chúng yung chû-ngiuk cho ke chhoi. Hak-kâ ke mòi-chhoi khieu-ngiuk tông chhut-miàng.