跳至內容

Lûn-poi-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi

Lûn-poi-hiông (崙背鄉) he Thòi-vân Yùn-lìm-yen ke yit-ke hiông.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]