Pô-chûng-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi

Pô-chûng-hiông (褒忠鄉) he Thòi-vân Yùn-lìm-yen ke yit-ke hiông.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pô-chûng-hiông tú yû si-kiên koet-séu(國小) lâu yit-kiên koet-chûng(國中).

  • Pô-chûng Koet-chûng(褒忠國中)
  • Pô-chûng Koet-séu(褒忠國小)
  • Fu̍k-hîn Koet-séu(復興國小)
  • Chhèu-chhu Koet-séu(潮厝國小)
  • Liùng-ngàm Koet-séu(龍巖國小)

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]