Hiông (Thòi-vân)

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Hiông he thòi-vân ke thi-fông chṳ-thu chûng chui-kî-chhèn ke thi-fông hàng-chṳn khî-va̍k.