跳至內容

Sîn-chuk-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Sîn-chuk-sṳ

Sîn-chuk-sṳ he Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén sî-pet-phu ke yit-ke sén-hot-sṳ, Thòi-vân thi-khî thi-chhit thai tû-sṳ, ngìn-khiéu si-sṳ̍p van. Hon-ngìn yû ne-thúng ke khôi-khén chhiùng Sṳ̍p-pat sṳ-ki chhû-khì khôi-sṳ́. Sîn-chuk-sṳ yit-chhṳ̍t he tông-thi ke hàng-chṳn chûng-sîm lâu sên-fa̍t-khiên chûng-sîm sàng-sṳ, Sîn-chuk Khô-ho̍k Kûng-ngia̍p Yèn-khî sat-li̍p chṳ̂-heu sṳ̀n-vì Thòi-vân ke kô khô-kî chṳ́n.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]