Kâ-ngi-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kâ-ngi-sṳ

Kâ-ngi-sṳ vi-yî Thòi-vân sî-nàm-phu, Thòi-vân thi sṳ̍p-ńg thai tû-sṳ. Thi-tshu Kâ-nàm phìn-ngièn pet-tôn, tshiòn-kin pûn Kâ-ngi-yen fàn-vì, ngìn-khiéu ngi-sṳ̍p-tshit van. Kú-thoi miàng-è "Tsû-lò-sân".


Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-tshṳ[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]