Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
臺灣鐵路管理局

Thòi-vân thiet-lu kón-lî khiu̍k (臺灣鐵路管理局; Yîn-ngî: Taiwan Railways Administration) he Chûng-fà Mìn-koet Kâu-thûng phu só su̍k chṳ̂ thu̍k-li̍p sṳ-ngia̍p kî-kèu, fu-chit kîn-yàng Thòi-vân ke chhòn-thúng thiet-lu lu-mióng, vì Thòi-vân thi-yit-kâ, ya-he kûi-mù chui-thai ke thiet-lu ngia̍p chá, chhai chṳt yèn kûng khiung 12,999 ngìn [1], yàng-yun lu-sien khiung yû 13 thiàu, chhòng-thu tha̍t 1085.3 kûng-lî. Chhṳ́-ngoi, pin su thok kîn-yàng Â-lî-sân sêm-lìm thiet-lu.

  1. 2010-ngièn thòi thiet thúng-kie ngièn po