Kâ-ngi-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kâ-ngi-yen

Kâ-ngi-yen tshai Thòi-vân sî-nàm-phu, thi-tshu Kâ-nàm phìn-ngièn, he tshung-yeu nùng-ngia̍p sán-khî. Kin-nui súi-li kien-sat khâm-tshṳ̂n vàn-phi, thú-thi phì-tsong. Kîn-ko sṳ̀-thoi pien-tshiên, Â-lî-sân sṳ̀n-vì Thòi-vân tsho̍k-miàng ke fûng-kín khî, yen-nui kien-yû su-ke kûng-ngia̍p khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]