跳至內容

Thai-pó-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-pó-sṳ

Thai-pó-sṳ (太保市) he Thòi-vân Kâ-ngi-yen ke yit-ke sàng-sṳ.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]