跳至內容

Sîn-pet-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Liá-piên "Sîn-pet-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"新北市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Sîn-pet-sṳ
—  Chhṳ̍t-hot-sṳ  —
新北市

Sîn-pet-sṳ ke khì-é
Khì-é
Sîn-pet-sṳ ke fî-chông
Fî-chông
ke só-chhai.
ke só-chhai.
Chhô-phêu:
25°00′40″N 121°26′45″E / 25.01111°N 121.44583°E / 25.01111; 121.44583
Koet-kâ  Thòi-vân
Chṳn-fú
 - Sṳ-chóng Hêu Yû-ngì
Mien-chit
 - Só-yû 2,052.57 km2
Ngìn-khiéu (2016)
 - Só-yû 3,972,204 ngìn
Mióng-cham www.ntpc.gov.tw

Sîn-pet-sṳ (新北市) he Thòi-vân pet-phu ke yit-ke sṳ, chhai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-chṳn-khî, fàn-tîn Thòi-pet-sṳ, tûng-pet lìn-sa he Kî-lùng-sṳ, tûng-nàm chiap-sông Ngì-làn-yen, sî-nàm lìn Thò-yèn-sṳ. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thòi-pet-yen yî 2010 ngièn 12 ngie̍t 25 ho chṳn-sṳt sṳ̂n-vi Sîn-pet-sṳ.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pún-sṳ fàn-lau Thòi-pet-sṳ si-chû khi̍p Kî-lùng-sṳ sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng Thòi-pet tû-fi khî, su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke Thò-yèn-sṳ khi̍p Ngì-làn-yen. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, chhiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he chhit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu.


Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sîn-pet-sṳ hot-hâ khiung 29 ke khî, he yù ngièn thòi-pet-yen só-hot ke 10 ke yen-hot-sṳ, 4 ke chṳ́n khi̍p 15 ke hiông kói-chṳ yì-lòi.


Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sîn-pet-sṳ thai-chôn ho̍k-yen, kau-yuk kî-kôan lie̍t-péu
Ho̍k-káu miàng-chhṳ̂n Ho̍k-sâng ngìn-su Só-chhai-thi Phi-chu
國立臺北大學 (Sâm-hia̍p káu-chúng-khî) 9,971 Sâm-hia̍p-khî 國立中興大學法商學院
國立臺灣師範大學 (Nà-khiéu káu-khî) 1,300 Nà-khiéu-khî 原 國立僑生大學先修班
國立臺灣藝術大學 4,957 Pán-khièu-khî 原 國立藝術學校、國立藝專
國立空中大學 (Káu-pún-phu) Yok 3,000,000 Lù-chû-khî
致理技術學院 8,728 Pán-khièu-khî 原 致理商專
亞東技術學院 5,578 Pán-khièu-khî 原 亞東工專
輔仁大學 27,543 Sîn-chông-khî
淡江大學(Thâm-súi káu-khî) 28,075 Thâm-súi-khî 原 淡江英專
真理大學(Thâm-súi káu-khî) 11,931 Thâm-súi-khî 原 淡水工商專校
臺北海洋技術學院(Thâm-súi káu-khî) Thâm-súi-khî 原 中國海專
聖約翰科技大學 7,418 Thâm-súi-khî 原 新埔工專
東南科技大學 6,787 Chhṳ̂m-hâng-khî 原 東南工專
華梵大學 4,175 Sa̍k-tàng-khî 原 華梵工學院
明志科技大學 4,365 Thai-sân-khî 原 明志工專
黎明技術學院 4,753 Thai-sân-khî 原 黎明工專
華夏技術學院 6,170 Chûng-fò-khî 原 華夏農專
醒吾技術學院 7,312 Nà-khiéu-khî 原 醒吾商專
憲兵學校 (Káu-pún-phu) Ńg-kú-khî 隸屬國防部
憲兵學校 (Nà-khiéu káu-khî) Nà-khiéu-khî 隸屬國防部
德霖技術學院 7,838 Thú-sàng-khî 原 四海工專
景文科技大學 8,707 Sîn-tiam-khî 原 景文商專
耕莘健康管理專科學校 Sîn-tiam-khî 原 耕莘護校
馬偕醫學院 Sâm-chṳ-khî
馬偕醫護管理專科學校 (Sâm-chṳ káu-khî) Sâm-chṳ-khî 原 馬偕護校

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-tho[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sén-tho[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

 • 省道 Thòi 1 Sien
  • 省道 Thòi 1-kap Sien
 • 省道 Thòi 2 Sien
  • 省道 Thòi 2-kap Sien
  • 省道 Thòi 2-yet Sien
  • 省道 Thòi 2-piáng Sien
  • 省道 Thòi 2-tên Sien
 • 省道 Thòi 3 Sien
 • 省道 Thòi 5 Sien
 • 省道 Thòi 7-yet Sien
 • 省道 Thòi 9 Sien
  • 省道 Thòi 9-kap Sien
 • 省道 Thòi 15 Sien

Sṳ-tho[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

 • 市道 Sṳ-tho 101 ho
  • 市道 Sṳ-tho 101-kap sien
 • 市道 Sṳ-tho 102 ho
 • 市道 Sṳ-tho 103 ho
 • 市道 Sṳ-tho 104 ho
 • 市道 Sṳ-tho 105 ho
 • 市道 Sṳ-tho 106 ho
 • 市道 Sṳ-tho 107 ho
 • 市道 Sṳ-tho 108 ho
 • 市道 Sṳ-tho 109 ho
 • 市道 Sṳ-tho 110 ho
 • 市道 Sṳ-tho 111 ho
 • 市道 Sṳ-tho 114 ho
 • 市道 Sṳ-tho 116 ho

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]