Thòi-pet tû-fi khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Thòi-pet tû-fi khî , yu-he Thai-Thòi-pet thi-khî , Thòi-pet kî-liùng tû-fi khî , vì Thòi-vân thi-yit-ke tû-fi khî, fu̍t-sîm tû-sṳThòi-pet-sṳ.

thúng-kie[編寫]

to 2009ngièn-5ngie̍t tsṳ́, Thòi-pet tû-fi khî ke tsúng-ngìn-khiéu yí-tha̍t 6,853,813ngìn, tsúng-mien-tsit he 2,324.917 phiàng-fông kûng-lî, Thòi-pet tû-fi khî he sṳ-kie thi-44thai tû-fi khî.

fam-vì[編寫]