Thòi-vân tû-fi khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thòi-vân tû-fi khî 台灣个都會區
Thòi-vân ke tû-fi khî

Thòi-vàn yû ńg-ke tû-fi khî, lióng-ke chhṳ tû-fi khî.

台灣个都會區

台灣有5個都會區、2個次都會區。

  • 台北都會區
  • 桃園都會區
  • 新竹次都會區
  • 台中都會區
  • 嘉義次都會區
  • 台南都會區
  • 高雄都會區