Sîn-tsuk chhṳ tû-fi khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Sîn-tsuk chhṳ tû-fi khî, tsúng-ngìn-khiéu he 72van-ngìn.