Sîn-chuk-yen

從Wikipedia來
(重定向自Sîn-tsuk-yen
跳轉到: 導航搜尋
Sîn-chuk-yen

Sîn-chuk-yen chhai Thòi-vân sî-pet-phu, lâu Sîn-chuk-sṳ, Thò-yèn-yen, Mèu-li̍t-yen, Thòi-chûng-yen, Ngì-làn-yen siông-lìn. Mien-chit he 1427.5 phiàng-fông kûng-lî, thai-yok cham-hi Thòi-vân chúng mien-tsit-su ke 3.944%; ngìn-khiéu yû 506,546-ngìn, yok cham Thòi-vân chúng ngìn-khiéu-su ke 2.196%.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-chhṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]