Thòi-chûng-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thòi-chûng-yen
Taichung County
[[File:|125px]] [[File:|125px]]
Yen-khì Yen-fui
tshong-khóng
Yen-tshòng Vòng Chhùng-sâng
Thòi-chûng-yenYen-tshòng lie̍t-péu)
kiet-ngièn Fa̍t-li̍t chûng-yen khì-kàm liâng-hòng
kién-tshṳ̂n Chûng, Chûng-yen
sat-li̍p sṳ́-ngièn 1887-ngièn
hàng-tsṳn khî lui-phe̍t Yen
khî-va̍k Sâm-sṳ, ńg-tsṳ́n, sṳ̍p-sâm hiông
tsúng mien-tsit 2,051.4712 phiàng-fông kûng-lî
thòi-vân ke Thi pat-vi
tsúng ngìn-khiéu 1,559,433-ngìn (2009-ngièn Chhit-ngie̍t
thòi-vân ke Thi si-vi
ngìn-khiéu me̍t-thu 760.15-ngìn / phiàng-fông kûng-lî
thòi-vân ke Thi sṳ̍p-yit vi
Yen siong-tsṳ̂n
  • Yen fâ:muk-mièn fâ
  • Yen su :Yûng-su
  • Yen tiâu:{{{hàng-tsṳn khî tiâu}}}
kôn-fông ngî-ngièn Koet-ngîHien-thoi phêu-tsún Hon-ngî
sṳ̀-khî Koet-kâ phêu-tsún sṳ̀-kiên
UTC+8,無夏時制)
thien-fa khî-ho 07
mióng-tshàm Thòi-chûng-yen tsṳn-fú
thi-lî
kîn-vúi-thu 24°15′15.4″N 120°43′23.8″E / ,
tsúng mien-tsit 2,051.4712 phiàng-fông kûng-lî
hói-pha̍t kô-tshàng
  • tsui-kô:
  • tsui-tâi :
  • chûng vi-tshṳ̍t:
hi-hèu
hi-hèu lui-hîn 副熱帶季風氣候
Phìn-kiûn vûn-thu
  • ngièn phìn-kiûn vûn:22~23℃
  • tsui-kô ngie̍t-kiûn vûn:28.5℃
  • tsui-tâi ngie̍t-kiûn vûn:16.2℃
Thòi-chûng-yen ke thi-phêu.

Thòi-chûng-yen tshai Thòi-vân chûng-phu ke Thòi-chûng Chông-Fa tû-voi khî-nui, ngìn-khiéu thúng-kie he Thòi-vân thi-sâm thai yen, ha-hot sâm yen-hot-sṳ ńg-tsṳ́n sṳ̍p-sâm hiông, yen tsṳn-fú sat-li̍p tshai fûng-ngièn-sṳ.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thòi-chûng-yen tshai-yî Thòi-vân chûng-phu, pet-piên lâu Mèu-li̍t-yen tsiap-tshiuk, nàm-lìm Chông-fa-yen, Nàm-thèu-yen; tûng-fông lâu Ngì-làn-yen, Fâ-lièn-yen siông-lìn, sî-lìm Thòi-vân Hói-hia̍p, tûng-ông pâu-vì tsok Thòi-chûng-sṳ. Thòi-chûng-yen tûng-pan-phu he siet-sân sân-ma̍k nàm-tôn; tûng-ông pâu-hàm Thòi-chûng-sṳ tshṳ̂n-tso Thòi-chûng phùn-thi, phùn-thi yî sî he tsiúng-hiong ke Yhai-tú-thòi thi, siu̍k-tshṳ̂n Thai-tú-sân; Thai-tú-sân yî sî tset-vì yèn-hói ke phìn-ngièn.。

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]