Thâm-tsṳ́-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thâm-tsṳ́-hiông)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Thâm-tsṳ́-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"潭子區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Thâm-tsṳ́-khî (潭子區) he Thòi-vân Thòi-chûng-sṳ ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]