跳至內容

Thòi-vân Hói-hia̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòi-vân Hói-hia̍p

Thòi-vân Hói-hia̍p (臺灣海峽) he Thòi-vân-tó lâu Chûng-koet thai-liu̍k Fuk-kien tsṳ̂-kiên ke hói-vet. Thòi-vân Hói-hia̍p tsui-tsak tshú he Fuk-kien Phiàng-thâm-tó lâu Thòi-vân Sîn-tsuk-yen tsṳ̂-kiên, tshṳ̍t-sien khî-lì yit-pak sâm-sṳ̍p kûng-lî, tsui-khôn tshú he Thòi-vân ke Meu-phi-thèu to Tûng-sân-tó ke Àu-kok, tshṳ̍t-sien khî-lì si-pak kûng-lî. Hói-vet mien-tsit he liuk-tshiên sâm-pak phiàng-fông kûng-lî, he Chûng-koet khiun-hói chûng tsui-thai ke hói-hia̍p.