Fâ-lièn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Ruisui Tropic of Cancer Marker 20100204.jpg
Fâ-lièn-yen ke thi-phêu.

Fâ-lièn-yen tshai Thòi-vân tûng-phu, sî-lìm he Tûng-ông sân-ma̍k, tûng-piên Thai-phìn-yòng, he Thòi-vân mien-tsit chui-thai ke yen-kip hàng-tsṳn-khî, ya-he Thòi-vân thi-yit ke sṳ̍t-hàng thi-fông tshṳ-tshṳ ke yen-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fâ-lièn kú-thoi tshṳ̂n-tso "Khì-lòi", kîn-kí Fâ-lièn-yen tsṳ ki-tsai, Sî-pân-ngà-ngìn tshai 1622-ngièn to liá-piên tshái-tshí sâ-kîm, hàn-yû tsiông Fâ-lièn thi-khî tshṳ̂n-fû "Tô-lò-mân". Yì-yèn Fâ-lièn he Thòi-vân pí-káu-man pûn Hon-ngìn yì-kî ke thi-fông tsṳ̂-yit, Hon-ngìn to Fâ-lièn khôi-khén he 1851-ngièn. Hien-tshai Fâ-lièn sṳ̀n-vì tûng-phu chui tshung-yeu yen-sṳ. 2008-ngièn, yen tsṳn-fú kûng-pu yit-pân tho-lu min-miàng ngièn-tset, kiên-sîn thi-fông kûng-só min-miàng ke tsún-tset.

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]