跳至內容

Sî-pân-ngà-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî-pân-ngà-ngìn

Sî-pân-ngà-ngìn (Sî-pân-ngà-ngî: Españoles) he Êu-chû sî-nàm-phu Iberia Pan-tó sông ke koet-kâ Sî-pân-ngà chṳ̂ chú-thí mìn-chhu̍k, mû-ngî he Sî-pân-ngà-ngî, yì Sî-pân-ngà-ngî chet he yit-chúng chhiùng Lâ-tên-ngî fat-chán chhut-lòi ke ngî-ngièn, li̍t-sṳ́ yû-kiú. Thai-phu-fun Sî-pân-ngà-ngìn sin-fung Thiên-chú-kau. Sùi-tén Sî-pân-ngà Ti-koet ke hîn-hí, Sî-pân-ngà-ngìn ya-he san-kî kok-ke chhṳ̍t-mìn-thi.