Thò-yèn tû-fi khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thò-yèn tû-fi khî, yu-he Thò-yèn Chûng-la̍k tû-fi khî, tû-fi khî nui-yî Thò-yèn-sṳ, Chûng-la̍k-sṳ, tû-fi khî ngìn-khiéu he 196van-ngìn.