Chûng-la̍k-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chûng-la̍k-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chûng-la̍k-sṳ

Chûng-la̍k-sṳ he Thòi-vân Thò-yèn-yen ke yit-ke sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]