Phìn-tsṳ́n-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phìn-tsṳ́n-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phìn-tsṳ́n-khî

Phìn-tsṳ́n-khî he Thòi-vân Thò-yèn-sṳ chûng-phu ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

模板:Thò-yèn-sṳ