Phìn-tsṳ́n-khî

從Wikipedia來
(重定向自Phìn-tsṳ́n-sṳ
跳轉到: 導航搜尋
Phìn-tsṳ́n-khî

Phìn-tsṳ́n-khî he Thòi-vân Thò-yèn-sṳ chûng-phu ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫 | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

模板:Thò-yèn-sṳ