Sîn-pet-sṳ

從Wikipedia來
(重定向自Thòi-pet-yen
跳轉到: 導航搜尋
Thòi-pet-yen yî 2010 ngièn 12 ngie̍t 25 ngit chṳn-sṳt sṳ̂n-vi Sîn-pet-sṳ.
Sîn-pet-sṳ 新北市
Sîn-pet-sṳ 新北市
Sîn-pet-sṳ he Thòi-vân pet-phu ke yit-ke sṳ, tshai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-tsṳn-khî, fàn-tîn Thòi-pet-sṳ, tûng-pet lìn-sa he Kî-lùng-sṳ, tûng-nàm tsiap-sông Ngì-làn-yen, sî-nàm lìn Thò-yèn-yen. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van. 新北市係台灣北部个一個市,在台灣島上最北端,係人口最多个行政區,環繞台北市,東北鄰舍係基隆市、東南接宜蘭縣、西南鄰桃園縣。人數超過350萬。

Li̍t-sṳ́ (歷史)[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî (地理)[編寫 | 編寫原始碼]

Pún-sṳ fàn-lau Thòi-pet-sṳ si-tsû khi̍p Kî-lùng-sṳ sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng Thòi-pet tû-fi khî, su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke Thò-yèn-yen khi̍p Ngì-làn-yen. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, tshiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he tshit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu. 本市環繞台北市四周及基隆市三面,三者共同形成台北都會區,屬於共同生活圈,並影響到臨近个桃園縣宜蘭縣。本縣屬於副熱帶季風氣候區,全年雨量多而平均,月平均最低溫係一月份个攝氏12.4度,月平均最高溫係七月份个攝氏33.6度。

Hàng-tsṳn khî-va̍k (行政區劃)[編寫 | 編寫原始碼]

Sîn-pet-sṳ hot-hâ khiung 29 ke khî, he yù ngièn thòi-pet-yen só-hot ke 10 ke yen-hot-sṳ, 4 ke tsṳ́n khi̍p 15 ke hiông kói-chṳ yì-lòi. 新北市轄下共29個區,係由原臺北縣所轄个10個縣轄市、4個鎮及15個鄉改制而來。
 • 總人口30萬人以上:板橋區、三重區、中和區、新莊區
 • 總人口20萬人至30萬人:永和區、新店區、土城區
 • 總人口10萬人至20萬人:蘆洲區、樹林區、汐止區、三峽區、淡水區
 • 總人口5萬人至10萬人:鶯歌區、五股區、泰山區、林口區
 • 總人口5萬人以下:瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區

Kau-yuk (教育)[編寫 | 編寫原始碼]

Sîn-pet-sṳ thai-chôn ho̍k-yen, kau-yuk kî-kôan lie̍t-péu
Ho̍k-káu miàng-chhṳ̂n Ho̍k-sâng ngìn-su Só-chhai-thi Phi-chu
國立臺北大學 (Sâm-hia̍p káu-chúng-khî) 9,971 Sâm-hia̍p-khî 國立中興大學法商學院
國立臺灣師範大學 (Nà-khiéu káu-khî ) 1,300 Nà-khiéu-khî 原 國立僑生大學先修班
國立臺灣藝術大學 4,957 Pán-khièu-khî 原 國立藝術學校、國立藝專
國立空中大學 (Káu-pún-phu) Yok 3,000,000 Lù-chû-khî
致理技術學院 8,728 Pán-khièu-khî 原 致理商專
亞東技術學院 5,578 Pán-khièu-khî 原 亞東工專
輔仁大學 27,543 Sîn-chông-khî
淡江大學(Thâm-súi káu-khî) 28,075 Thâm-súi-khî 原 淡江英專
真理大學(Thâm-súi káu-khî) 11,931 Thâm-súi-khî 原 淡水工商專校
臺北海洋技術學院(Thâm-súi káu-khî) Thâm-súi-khî 原 中國海專
聖約翰科技大學 7,418 Thâm-súi-khî 原 新埔工專
東南科技大學 6,787 Chhṳ̂m-hâng-khî 原 東南工專
華梵大學 4,175 Sa̍k-tàng-khî 原 華梵工學院
明志科技大學 4,365 Thai-sân-khî 原 明志工專
黎明技術學院 4,753 Thai-sân-khî 原 黎明工專
華夏技術學院 6,170 Chûng-fò-khî 原 華夏農專
醒吾技術學院 7,312 Nà-khiéu-khî 原 醒吾商專
憲兵學校 (Káu-pún-phu) Ńg-kú-khî 隸屬國防部
憲兵學校 (Nà-khiéu káu-khî ) Nà-khiéu-khî 隸屬國防部
德霖技術學院 7,838 Thú-sàng-khî 原 四海工專
景文科技大學 8,707 Sîn-tiam-khî 原 景文商專
耕莘健康管理專科學校 Sîn-tiam-khî 原 耕莘護校
馬偕醫學院 Sâm-chṳ-khî
馬偕醫護管理專科學校 (Sâm-chṳ káu-khî) Sâm-chṳ-khî 原 馬偕護校

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

 • 中山高速公路
 • 福爾摩沙高速公路
 • 台北聯絡道
 • 北宜高速公路
 • 省道
  • 省道
 • 省道
  • 省道
  • 省道
  • 省道
  • 省道
 • 省道
 • 省道
 • 省道
 • 省道
  • 省道
 • 省道
 • 縣道
  • 縣道
 • 縣道

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫 | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu chṳ̂-liau (參考資料)[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet (外部連結)[編寫 | 編寫原始碼]