Thòi-chûng tû-fi khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thòi-chûng tû-fi khî, yu-he Thòi-chûng Chông-fa tû-fi khî, fam-vì vì Thòi-chûng-sṳ, Thòi-chûng-yen, Chông-fa-yen, yî-khi̍p phu-fun ke Nàm-thèu-yen, ngìn-khiéu he 200van-ngìn tsó-yu.