Sâm-kông Thûng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Sâm-kông Thûng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (三江侗族自治縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Liú-chiu-sṳ só kón-hot ke Chhṳ-chhṳ-yen.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]