Sâm-kông Thûng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Sâm-kông Thûng-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (三江侗族自治縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Liú-chiu-sṳ só kón-hot ke Chhṳ-chhṳ-yen.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]