Kóng-sî Chong-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kóng-sî

Kóng-sî he Chûng-koet nàm-fông ke yit-ke chhṳ-chhṳ-khî, hien-chhai sṳ̀n-vì Kóng-sî Chong-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî. Sú-fú he Nàm-nèn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-chṳn-khî[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]