Kiûng-sàng Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Kiûng-sàng Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (恭城瑤族自治縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Kui-lìm-sṳ só kón-hot ke Chhṳ-chhṳ-yen.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]