跳至內容

Kiûng-sàng Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiûng-sàng Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (恭城瑤族自治縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Kui-lìm-sṳ só kón-hot ke Chhṳ-chhṳ-yen.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]