跳至內容

Thia̍p-chhái-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Thia̍p-chhái-khî (疊彩區) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Kui-lìm-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]