跳至內容

Chhém-hâi-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhém-hâi-khî (岑溪市) he Chûng-koet Kóng-sî-sén ǹg-chiu-sṳ só kón-hot ke sàng-sṳ.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]