Ǹg-chû-sṳ

從Wikipedia來
(重定向自Ǹg-chiu-sṳ
跳轉到: 導航搜尋
Ǹg-chiu-sṳ
Ǹg-chiu-sṳ

Ǹg-chiu-sṳ (梧州市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-sî-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 12,554.94 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 3,101,474-ngìn (2007-ngièn su-kí ).

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]