Thai-fa Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Thai-fa Yâu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (大化瑤族自治縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Hò-chhṳ̀-sṳ só kón-hot ke Yen.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]