Chhai Yîn-vùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
蔡英文
Tsai Ing-wen
蔡英文官方元首肖像照.png
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet第14任總統
Chhiu-ngim
2016年5月20日
Fu chúng-thúng 陳建仁
Chhièn-ngim 馬英九
Majority 6,894,744(56.12%)
Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng第12、13、15、16屆主席
Chhiu-ngim
2014年5月28日
Chhièn-ngim 蘇貞昌
Majority 85,410(93.71%)
Ngim-khì
2008年5月20日 – 2012年2月29日
Chhièn-ngim 陳水扁
謝長廷(代理)
Ki-ngim 陳菊(代理)
蘇貞昌
Majority 73,865 (57.14%)(2008年)
78,192 (90.29%)(2010年)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet第31任行政院副院長
Ngim-khì
2006年1月25日 – 2007年5月21日
Chóng-thóng 陳水扁
Chhièn-ngim 吳榮義
Ki-ngim 邱義仁
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet第10任
行政院消費者保護委員會主任委員
Ngim-khì
2006年1月25日 – 2007年5月21日
Chhièn-ngim 吳榮義
Ki-ngim 邱義仁
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet第6屆立法委員
Ngim-khì
2005年2月1日 – 2006年1月25日
Constituency 全國不分區與僑居國外國民選區
Majority 政黨得票:3,471,429(35.72%)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet第6任
行政院大陸委員會主任委員
Ngim-khì
2000年5月20日 – 2004年5月20日
Chhièn-ngim 蘇起
Ki-ngim 吳釗燮
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-se (1956-08-31) 1956-ngièn 8-ngie̍t 31-ngit (60-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet臺灣省臺北市中山區
(今臺北市中山區
Koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng(2004年-)
Fu-mû 蔡潔生(父)
張金鳳(母)
Chôn-ngia̍p 法學教授
Chhiâm-miàng
Ngoi-ho 小英
Chhai Yîn-vùn.
Chhai Yîn-vùn chúng-thúng.

Chhai Yîn-vùn (蔡英文, 1956-ngièn 8-ngie̍t 31-ngit –  ) Thòi-vân ho̍k-chá khi̍p chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, Phìn-tûng-yen Piông-sân-hiông Fûng-kóng ngì, chên-ngim Mìn-chú Chin-phu-tóng thi sṳ̍p-ngi kài lâu thi sṳ̍p-sâm kài tóng chú-sit, Chûng-fà Mìn-koet Hàng-chṳn-yen Fu-yen-chóng, Sêu-pó-fi chú-ngim ve-yèn, Liu̍k-ve-fi chú-ngim ve-yèn, Li̍p-fap ve-yèn, Chúng-thúng-fú Koet-chhet Ku-mun, Koet-ôn-fi chṳ-sûn ve-yèn, Koet-li̍p Chṳn-chhṳ Thai-ho̍k kau-su. Chhut-sên yî Thòi-pet-sṳ Chûng-sân-khî, fu-chhîn he Hak-kâ-ngìn, mû-chhîn he Mên-nàm-ngìn, Â-phô he Phài-vân-chhu̍k ngièn-chhu-mìn.

Kì chhai 2016-ngièn 1-ngie̍t 16-ngit tông-sién Chûng-fà Mìn-koet ke chúng-thúng.

Chhai Yîn-vùn
chhièn-ngim:
Mâ Yîn-kiú
Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng
2016-ngièn 5-ngie̍t 20-ngit –
hien-ngim
  1. 小英當選 雙連幼兒園學弟妹:我長大也要當總統,蘋果日報