Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k.

Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k (國立臺灣大學),he Thòi-vân ngiên-kiu hîn koet-li̍p chùng-ha̍p thai-ho̍k.