跳至內容

Fap-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Pretoria Thai-ho̍k ke Fap-ho̍k-yen.

Fap-ho̍k he Sa-fi Khô-ho̍k chûng yit-mùn thi̍t-sû ke Khô-ho̍k, ngiên-kiu thi̍t-thin sa-fi hien-siong khi̍p khì kûi-li̍t. Fap-ho̍k khén-thin fap-li̍t tui Sa-fi ke kûi-fam lâu thiàu-chṳ́n. Fap-ho̍k sṳ̂-sióng chui-chó yen-ngièn yî Tûng-Chû sṳ̀-khì ke fap-kâ chet-ho̍k sṳ̂-sióng. Chhai sî-fông, Kú Lò-mâ Fap-ho̍k-kâ Ulpian tui Fap-ho̍k yit-chhṳ̀ ke thin-ngi he: ngìn lâu sṳ̀n ke sṳ-vu ke khói-ngiam, chṳn-ngi lâu fî-chṳn-ngi chṳ̂ ho̍k. Vùn-ngi Fu̍k-hîn sṳ̀-khì Fap-ho̍k yî Thai-ho̍k chûng phî su chhung-sṳ.