Chet-ho̍k

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Confucius - Project Gutenberg eText 15250.jpg

Chet-ho̍k he chhiùng Hî-lia̍p-vùn "Φιλοσοφία" chón-pien yì lòi, yi-sṳ vi "Oi-hó chṳ-fi", fe̍t-he pí-káu séu yung ke "Chṳ-fi ke phèn-yû". Chet-ho̍k he nan yî phî thin-ngi ke, yîn-vi yû chung-tô kôn-ngiam tû phî sṳ chok-vì chet-ho̍k. Chet-ho̍k chhṳ̀-tién chûng thin-ngi chet-ho̍k vi "yû-kôan sṳ̂-sióng, hàng-vì, khi̍p sṳ̍t-chhai chûng chui kî-pún lâu phû-phiên ke kôn-ngiam.