Nùng-ngia̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Kâ-pî Nùng-ngia̍p

Nùng-ngia̍p he ngìn-lui yû muk-tit-thi chung-chhṳ̍t chhṳ̍t-vu̍t fe̍t-chá chhuk-yông thung-vu̍t, sên-sán chhut yû-yung ke chok-vu̍t fe̍t-he sên-hiuk, tha̍t-tó só khì-mong ke sán-liòng. Kóng-ngi chṳ̂ nùng-ngia̍p pâu-hàm chung-chhṳ̍t-ngia̍p, Sêm-lìm-ngia̍p, hiuk-mu̍k-ngia̍p khi̍p ǹg-ngia̍p, yì yit-pân-ngìn só kóng ke nùng-ngia̍p thûng-sòng chṳ́ chung-chhṳ̍t-ngia̍p. Nùng-ngia̍p su̍k-yî chhû-khi̍p sên-sán, he ngìn-lui chui-thai lâu chui chhung-yeu ke Kîn-chi fa̍t-thung chṳ̂-yit. Kién-tân thi kóng he Ngìn-lui yun-yung chṳ-fi chai-hi kói-pien Chhṳ-yèn fàn-kín, li-yung thung chhṳ̍t-vu̍t ke sên-chóng fàn-chhṳ̍t lòi tet-tó sán-phín.