1923-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1890 ngièn-thoi 1900 ngièn-thoi
1910 ngièn-thoi 1920 ngièn-thoi 1930 ngièn-thoi
1940 ngièn-thoi 1950 ngièn-thoi
Ngièn: 1918-ngièn 1919-ngièn 1920-ngièn 1921-ngièn
1922-ngièn 1923-ngièn 1924-ngièn
1925-ngièn 1926-ngièn 1927-ngièn 1928-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 12 ngièn

1923-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-yit.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]