1900 ngièn-thoi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

1900 ngièn-thoi he chhiùng 1900-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit khôi-sṳ́, chṳ 1909-ngièn 12-ngie̍t 31-ngit kiet-suk ke yit ke ngièn-thoi.