跳至內容

1909-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhiên-ngièn-ki: 2 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki | 20 sṳ-ki | 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1870 ngièn-thoi | 1880 ngièn-thoi | 1890 ngièn-thoi | 1900 ngièn-thoi | 1910 ngièn-thoi | 1920 ngièn-thoi | 1930 ngièn-thoi
Ngièn: 1904-ngièn | 1905-ngièn | 1906-ngièn | 1907-ngièn | 1908-ngièn | 1909-ngièn | 1910-ngièn | 1911-ngièn | 1912-ngièn | 1913-ngièn | 1914-ngièn
1909 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Vú-sṳ̂n ngièn
chṳ
Kí-yû ngièn
Gregorius la̍k 1909 ngièn
MCMIX
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 13 ngit
Fu̍t-la̍k 2453-ngièn
Tho-kau-la̍k 4606-ngièn
Fì-la̍k 1327~1328
Ngi̍t-pún Mìn-chhṳ (明治) 42-ngièn
Fòng-ki 2569-ngièn
Thàn-ki 4242-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5669~5670
Sî-chhòng-la̍k yòng thú hèu (sa pho spre'u)
chṳ
yîm thú kiê (sa mo bya)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 1964 – 1965
- Shaka Samvat 1831 – 1832
Iran la̍k 1287 – 1288
Runic la̍k 2159
Assyria la̍k 6659-ngièn
Ethiopia la̍k 1903~1904

1909-ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-ńg; chai Julius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-si. Liá-ke ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú pí Julius La̍k-fap chó 13 ngit. Phu-fun koet-kâ chhai 1923-ngièn yî-chhièn hàn-he yung Julius La̍k-fap.

Tûng-Â kiûn-chú ki-ngièn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhut-se ke ngìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ko-sṳ̂n ke ngìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
1909-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Chhâm-khó chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]