1900-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhiên-ngièn-ki: 2 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 18 sṳ-ki | 19 sṳ-ki | 20 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1870 ngièn-thoi | 1880 ngièn-thoi | 1890 ngièn-thoi | 1900 ngièn-thoi | 1910 ngièn-thoi | 1920 ngièn-thoi | 1930 ngièn-thoi
Ngièn: 1895-ngièn | 1896-ngièn | 1897-ngièn | 1898-ngièn | 1899-ngièn | 1900-ngièn | 1901-ngièn | 1902-ngièn | 1903-ngièn | 1904-ngièn | 1905-ngièn
1900 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Kí-hoi ngièn
chṳ
Kâng-chṳ́ ngièn
Gregorius la̍k 1900 ngièn
MCM
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 12 ngit
Fu̍t-la̍k 2444-ngièn
Tho-kau-la̍k 4597-ngièn
Fì-la̍k 1318~1319
Ngi̍t-pún Mìn-chhṳ (明治) 33-ngièn
Fòng-ki 2560-ngièn
Thàn-ki 4233-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5660~5661
Sî-chhòng-la̍k yîm thú chû (sa mo phag)
chṳ
yòng thiet chhú (lcags pho byi)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 1955 – 1956
- Shaka Samvat 1822 – 1823
Iran la̍k 1278 – 1279
Runic la̍k 2150
Assyria la̍k 6650-ngièn
Ethiopia la̍k 1894~1895

1900-ngièn he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-yit; chai Julius La̍k-fap tú he yit-chak yun-ngièn, thèu ngit he lî-pai-liuk. Liá-ke ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú pí Julius La̍k-fap chó 12 ngit. Phu-fun koet-kâ chhai 1923-ngièn yî-chhièn hàn-he yung Julius La̍k-fap.

Ngièn-ho[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tûng-Â kiûn-chú ki-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thai-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngit-chṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

1900-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Chhâm-khó chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]