Kông-si Fòng-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Kông-si Fòng-ti [1]

Kông-si Fòng-ti (光緒皇帝, 1871-ngièn - 1908-ngièn) he Chhîn-chhèu ke thi 10 thoi fòng-ti. 1875-ngièn chṳ 1908-ngièn chhai-vi. Ngièn-ho Kông-si.