Thòi-vân-fa

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thòi Phàng Kîm Mâ (台澎金馬) liuk se yî sông ngìn-khiéu chhai vuk-kâ yung Ho̍k-ló-fa ke pí-li (2010-ngièn thúng-kie)

Thòi-vân-fa he Mên-nàm-ngî ke 1 chúng fông-ngièn.