Thòi-vân thu̍k-li̍p yun-thung

Chhiùng Wikipedia lòi

Thòi-vân thu̍k-li̍p yun-thung thûi-thûng Thòi-vân thu̍k-li̍p, kien-li̍p chú-khièn koet-kâ ke yit-chak yun-thung.