Seoul

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Seoul.
Seoul.
Seoul.

Seoul Thi̍t-phe̍t-sṳ (Hòn-ngî: 서울특별시/서울特別市), he Thai-hòn Mìn-koet ke sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ, vi-yî Nàm-hòn sî-pet phu ke Han Kông liù-vet, chhú-chhai Hòn Pan-tó ke chûng-phu. Kûng-ngièn chhièn 18-ngièn, Chêu-sién Sâm-koet Sṳ̀ -khì ke Pak-chi chui-chhû thin-tû yî kâi thi, chṳ̂-heu sṳ̀n-vì Kô-li Vòng-chêu ke nàm-kîn, lâu Chêu-sién Vòng-chêu ke koet-tû, hien-kîm vì Nàm-hòn ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, khô-kî khi̍p vùn-fa chûng-sîm. Seoul chên kí-phan 1986-ngièn Â-chû Yun-thûng-fi, 1988-ngièn Ha-kui Olympic Yun-thung-fi, 2002-ngièn Sṳ-kie-pî chiuk-khiù-soi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

模板:Seoul